Nadační fond SPESNadační fond „SPES – Nadační fond na podporu kulturního dědictví a vzdělávání“ mimo jiné podporuje vzdělávací aktivity a školství, zejména se vztahem ke kraji Vysočina, včetně podpory projektu stálého vzdělávacího střediska.

Naším cílem je vytváření alternativních finančních zdrojů na podporu prospěšných projektů a aktivit, které nemohou být dostatečně financovány ze státního rozpočtu ani z rozpočtů krajů a obcí …

Podporujeme vzdělávací aktivity, včetně podpory projektu stálého vzdělávacígo střediska a podpory aktivit související s péčí o děti žijící mimo rodinu … Regionálně se zaměřujeme především na projekty související s Krajem Vysočina …

V připojené Fotogalerii si můžete prohlédnout některé realizované projekty:

 

Fotogalerie …