O projektu …

Nadační fond SPES připravil vzdělávací program „HLEDÁNÍ MINERÁLŮ aneb putování za krásou moravských nalezišť“. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže a podpora vzdělávání v oboru mineralogie a geologie.

 

Nadační fond SPES

Nadační fond „SPES – Nadační fond na podporu kulturního dědictví a vzdělávání“ mimo jiné podporuje vzdělávací aktivity a školství, zejména se vztahem ke kraji Vysočina, včetně podpory projektu stálého vzdělávacího střediska.

Naším cílem je vytváření alternativních finančních zdrojů na podporu prospěšných projektů a aktivit, které nemohou být dostatečně financovány ze státního rozpočtu ani z rozpočtů krajů a obcí ...

... více informací

Vzdělávací centrum DTJ Vysočina

DTJ Vysočina úspěšně realizuje projekt spolupráce občanských sdružení v rámci centra pro neziskové organizace v Budišově u Třebíče. Cílem projektu je podpořit neziskový sektor a přispět k rozvoji sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit.

Krásné a klidné prostředí je vhodné pro nejrůznější nekomerční aktivity různých spolků a organizací z kraje Vysočina, ale i dalších oblastí České republiky. DTJ Vysočina nabízí, vedle vlastních aktivit a akcí pořádaných ve spolupráci s jinými spolky, pronájem areálu i dalším organizacím ...

... více informací