Galenit a sfalerit ze Stříbra



Nové bagrování starých hald u Stříbra …